Autorskie zajęcia prowadzone

Zajęcia prowadzone ze zmodyfikowaną wersją tradycyjnej sekwencji Ashtanga jogi: vinyasa, flow, power yoga, zajęcia autorskie.

Pozwalają wzmocnić ciało, poprawić kondycję i przygotować do praktyki własnej w stylu Mysore

Paweł Witkowski INTools