Ashtanga Vinyasa Yoga, początek Pierwszej Serii po polsku | Ashtanga Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga, początek Pierwszej Serii po polsku

pranamami-patanjalim.png
Autor: 
Michał Kudzia

With Ashtangi Friends: Surya Namaskar from Asztanga PL on Vimeo.

Ashtanga Vinyasa Yoga, początek Pierwszej Serii po polsku: Om-Mantra-Om, Surya Namaskar A i B, Padangusthasana, Pada Hastasana. Tempo liczenia zgodne z nagraniem Sharatha Rangaswamy, rozliczanie winjas według "Astanga Yoga As It Is" Matthew Sweeney'a. Video zarejestrowano w Astanga Yoga Studio, audio - w Yoga Republic oraz Rickard Fitness. Udział wzięli przyjaciele z sal asztangi w Polsce. Bardzo Wam dziękuję za pomoc, wsparcie i zaangażowanie! Kolejne odcinki w przyszłym roku.

Ashtanga Vinyasa Yoga, the beginning of the Primary Series in polish: Ohm-Mantra-Ohm, Surya Namaskar A & B, Padangusthasana, Pada Hastasana. The pace of counting in accordance with Sharath Rangaswamy recording, vinyasas settling in accordance with "Astanga Yoga As It Is" by Matthew Sweeney. Video recorded at Astanga Yoga Studio, audio recorded at Yoga Republic and Rickard Fitness. Was attended by friends from polish Ashtanga halls. Thank You very much for your help, support and commitment! Subsequent episodes next year.

Paweł Witkowski INTools