Dar dobroczynności. Świętując urodziny Guruji.

Shri K. Pattabhi Jois Charitable Trust

Od 70 lat Shri K. Patabihi Jois uczy astangi w joga Shali w Ashtanga Yoga Research Institute. Jego niezachwiane poświęcenie dzielenia się metodą, której nauczył się od Guru Tirumalai Krishnamachariya w 1927 r., jest doskonałym świadectwem bezinteresownej służby innym. Gurji poświęcił życie rozpowszechnianiu tych nauk, inspirując tysiące praktykujących na całym świecie.

Fundacja Shri K. Pattabihi Josi Charitable Trust powstała z okazji 90 urodzin Gurujiego w lipcu 2005r. Jej działalność została zainaugurowana uroczystością, gromadzącą ponad 800 uczniów oraz przyjaciół Gurujiego z całego świata, którzy przybyli, aby oddać szacunek ich guru. W styczniu 2006r. fundacja została formalnie uznana jako instytucja promująca i wspierająca lokalne organizacje w Mysore w Indiach, działające w imię dobra publicznego i korzyści społecznych. Misją fundacji jest organizacja działań dobroczynnych na rzecz zagwarantowania samodzielności osobom starszym, upośledzonym, uciskanym czy fizycznie lub umysłowo upośledzonym poprzez zapewnianie im wsparcia, edukacji, treningów oraz programów odbudowy.

Celem wybieranych inicjatyw jest poprawa jakości życia rodzin i dzieci z problemami finansowymi, wspomaganie niedofinansowanych grup społecznych, a także ochrona środowiska. Guruji i jego rodzina wierzą, że można to osiągnąć troską o innych i pełną empatii filantropią.

Shri K. Pattabhi Jois Charitable Trust jest zarejestrowana i zwolniona z podatku w sekcji 12A i 80(G) ustawy o podatku dochodowym z 1961 r. w Indiach. Amerykańscy podatnicy mogą otrzymać pokwitowanie podatkowe, jeśli wyślą donację bezpośrednio do naszego sponsora fiskalnego, Yoga East w Louisville, Kentucky. Fundacja ma służyć ogólnie rozumianemu interesowi ludzkości, a także promocji duchowego, fizycznego, umysłowego i edukacyjnego rozwoju dzieci w każdym wieku bez względu na przynależność społeczną, przekonania czy religię.

Więcej informacji i opcji przekazywania donacji można znaleźć na stronie internetowej www.kpjtrust.org. Można też pisać na adres contactinfo@kpjtrust.org.

Paweł Witkowski INTools