Wskazówki etyczne | Ashtanga Yoga

Wskazówki etyczne

Tłumaczenie: 
Kasia Szcześniak

 

Tym razem zdecydowaliśmy się opublikować artykuł zawierający wskazówki etyczne i chociaż kierowane są do nauczycieli Anusary to sądzę, że mogą skłonić do przemyśleń wszystkich nauczycieli i studentów jogi. To naprawdę ważne, żeby nasze wzajemne relacje pozytywnie nas motywowały i dodawały energii!

 

Wskazówki etyczne dla Nauczycieli Anusary.

Jako nauczyciele jogi, służymy naszym uczniom za przykład. Jesteśmy winni im, naszym nauczycielom oraz samym sobie zachowywać się według najwyższych standardów moralności.

Poniższe wskazówki etyczne są raczej ogólnymi wskazówkami zachowania niż sztywnymi zasadami. Powinny być stosowane zależnie od okoliczności oraz kontekstu, w jakim znajdzie się jogin. W skrócie – jogini Anusary zajmują się sławieniem Shri, czyli tego co wzbogaca życie, jest piękne i pomyślne.

 

Klasyczne wskazówki etyczne.

Jamy:(Wstrzemięźliwe zachowanie) Wskazówki etyczne, które określają zachowanie się joginów w stosunku do innych ludzi w społeczeństwie, środowiska zewnętrznego oraz Natury. Wszystkie yamas odnoszą się do uczynków, słów oraz myśli.

Ahinsa (Nie-krzywdzenie): Pełna miłości uprzejmość wobec innych, nie blokowanie i nie utrudnianie rytmu Natury, współczucia, łaski, łagodności. Nie-przemoc.

Satja(Prawdomówność): Zachowywanie się w zgodzie z naszą autentyczną naturą, uczciwość, szlachetność, nie kłamanie, nie ukrywanie prawdy, nie bagatelizowanie i nie przesadzanie. Prawdomówność.

Asteja(Nie-kradnięcie): Nie zabieranie co nie Twoje – pieniędzy, dóbr oraz zasług. Nie okradanie ludzi z ich własnych doświadczeń oraz wolności. Nie-pragnienie dóbr, zalet oraz pozycji innych. Nie-okradanie.

Brahmacharja(Prowadzenie się na wzór Boga): Odnoszenie się do innych z bezwarunkową miłością i prawością, pozbawione samolubności i manipulacji. Powściągliwe życie seksualne, powstrzymywanie się przed złym prowadzeniem się oraz unikanie lubieżnego zachowania. Celibat/seksualna czystość.

Aparigraha (Nie-lgnięcie): Nie-chwytanie, nie-przyjmowanie, nie-zaborczość, chęć zachowania prostoty życia, nie gromadzenie rzeczy poza niezbędnymi, nie-przywiązywanie się do dóbr, niezachłanność. Nie-pożądliwość.

Nijamy: (praktyki ascetyczno-mistyczne): Wskazówki etyczne dla joginów odnoszące się do ich codziennych czynności. Dbanie o swój wygląd zewnętrzny, zachowanie, słowa i myśli.

Śaucza(Czystość): Schludność, porządek, dokładność, jasność, równowaga. Wewnętrzne i zewnętrzne oczyszczanie. Czystość.

Samtosza (Zadowolenie): Wewnętrzna równowaga, spokój i akceptowanie rzeczy takimi, jakimi są. Zadowolenie.

Tapas(Żar): Żarliwe pragnienie złączenia się z Bogiem wyrażane poprzez samodyscyplinę, oczyszczanie, silną wolę, surowość oraz cierpliwość.

Swadhjaja(Poznawanie siebie): Dowiadywanie się o samym sobie, bycie świadomym siebie, uczenie się siebie, studiowanie i recytowanie pism świętych. Poszukiwanie Nieznanego (boskości) w Znanym (fizycznym świecie). Studiowanie pism świętych.

Iśwarapranidhana(Pełne oddania ofiarowanie się Bogu): Poddanie się Bogu, otwartość serca, miłość, „niech się dzieje nie moja, lecz Twoja wola“, chęć służenia Bogu. Poddanie się Bogu.

 

Pozostałe Wskazówki Etyczne

Czcij i kochaj siebie jako boskie istnienie pełne dobroci i wielkości.

Zachowaj świadomość swojej boskości a pomoże Ci to w silniejszym połączeniu z uczniami.

Miej shraddha - wiarę i zaufanie w moc i porządek Wszechświata. Ułóż swoją wolę zgodnie z wolą Wszechświata i otwórz się na moc Łaski.

Zachowuj i wyrażaj się autentycznie, odzwierciedlając swoją miłość, szacunek oraz zachwyt dla sztuki jogi. Taki sposób wyrażania się wypłynie naturalnie z Twojej praktyki. Przekazuj swoją entuzjastyczną miłość do dzielenia się jogą z uczniami w każdym geście, wyrazie twarzy oraz intonacji głosu. To również sprawi, że będzie się Ciebie słuchać łatwo i przyjemnie.

Okaż pokorę. Pokazuj i przyznawaj się do swoich ograniczeń - nie pomniejszaj swoich możliwości, ale obiektywnie prezentuj swoje fizyczne ograniczenia oraz granice swojej wiedzy na temat jogi. Kiedy nie znasz odpowiedzi na pytanie, powiedz "Nie wiem". Bądź chętny poszukać odpowiedzi i przynieść ją uczniowi podczas najbliższej okazji. Twoja uczciwość i pilność przyniosą Ci szacunek uczniów.

Mów i pokazuj uczniom, że Ty również jesteś uczniem. Przypominaj im, że Ty również byłeś kiedyś początkującym. Pamiętając o swoich początkach, pozostaniesz skromny. Przypominanie sobie o swojej przeszłości zrodzi więź między Tobą, a Twoimi początkującymi uczniami.

Witaj wszystkich uczniów, niezależnie od ich płci, rasy, religii, wyznania, narodowości, pochodzenia kulturowego czy orientacji seksualnej.

Udzielaj wskazówek najpierw skupiając się na tym, co dobre - na pięknie, świetle, wszystkim co pozytywne w ludziach i rzeczach - zamiast na brzydocie, ciemności i błędach. W ten sposób unikniesz zbędnego krytykowania uczniów.

Używaj odpowiedniej mowy. Mowa jest jednym z naszych podstawowych sposobów komunikacji. Świadomość nie tylko tego, co mówimy, lecz również jak i kiedy mówimy pomoże nam zachować odpowiednią mowę. Przed odezwaniem się zbadaj to, co masz za chwilę powiedzieć używając Czterech Bram Mowy:

* Czy jest to prawdą?

* Czy jest koniecznym to powiedzieć?

* Czy to jest właściwy moment?

* Czy może to być powiedziane w miły sposób?

Zachowaj skromność podczas prezentowania lub opisywania swoich talentów i doświadczeń. Im bardziej będziesz się starać wywrzeć wrażenie na swoich uczniach, tym bardziej prawdopodobne jest, że stworzysz barierę oraz doprowadzisz do braku porozumienia z uczniami.

We wszystkich materiałach promujących siebie prawdziwie i dokładnie prezentuj swoje doświadczenie w nauczaniu i przebyte szkolenia.

Bądź kochający, uprzejmy, przyjacielski oraz pełen szacunku wobec swoich uczniów. Bądź chętny służyć im oraz pomagać najlepiej jak umiesz. Czcij ich jako boskie istnienia pełne dobroci i wielkości.

Bądź grzeczny i uprzejmy. Powiedz czasem "Proszę".

Szanuj ich jako inteligentnych, wykształconych i dojrzałych ludzi. Zwracaj się do nich osobiście, używając ich imion, co jest większą oznaką szacunku niż wołanie: "Hej! Ty w fioletowych spodenkach, rozstaw szerzej stopy".

Nigdy nie poniżaj i nie krzywdź ucznia fizycznie lub słownie. Nigdy nie uderzaj, nie klep, nie kop i nie krzycz na ucznia.

Nigdy nie traktuj uczniów z góry, jakby byli dziećmi lub idiotami. Nigdy nie karć ucznia w stylu: "Czy mówiłem, żeby to robić?".

Nigdy nie osądzaj charakteru ucznia generalizując: "Jesteś ... typem osoby". Możesz poczynić szczegółowe obserwacje o ich zachowaniu w danym momencie, jak na przykład: "Dzisiaj nie jesteś tak skupiony jak zazwyczaj".

Bądź współczujący oraz chętny służyć uczniom bezinteresownie i bezwarunkowo. Za każdy krok, który uczeń poczyni w stronę nauczyciela, nauczyciel powinien poczynić dwa w stronę ucznia.

Szczodrze obdarzaj uczniów swoim czasem i energią. Na przykład, bądź dostępny, by móc odpowiadać na pytania uczniów oraz słuchać ich komentarzy przed lub po zajęciach. Bądź również gotowy poświęcić kilka bezpłatnych minut poza zajęciami uczniowi pracującemu nad jakąś pozycją lub problemem.

Motywuj i inspiruj uczniów do optymalnego ustawienia ciała, zachowania oraz nastawienia. Bądź pozytywny i udzielaj wzmocnień konstruktywnych. Kiedy uczniowie zrobią coś, co zasługuje na pochwałę, powiedz: "Tak!', "Dobrze!", "Świetnie!". Uśmiechaj się, kiwaj głową z aprobatą i wykonuj aprobujące gesty, jak na przykład uniesienie kciuków, aby pozytywnie wesprzeć dobre nawyki.

Szanuj poszukiwawczego ducha w uczniach i zachęcaj do niezależnego myślenia. Jeśli uczeń delikatnie nie zgodzi się z Tobą co do jakiegoś punktu nauczania, gdyż posiada inne niż Ty doświadczenie, powinien być uszanowany za nie podążanie bezmyślnie twoim śladem.

Bądź cierpliwy wobec siebie oraz uczniów. Uznaj to, że joga jest procesem.

Bądź pewny siebie w swoim zachowaniu oraz słowach, żeby właściwie wyrazić swój autorytet. Jesteś na miejscu nauczyciela, więc zarządzasz zajęciami. Stój dumny z pełnią mocy.

Ogólnie, stój i spaceruj po sali podczas uczenia, żeby czuć było Twój entuzjazm, dynamikę i świadomość. Siedzenie lub stanie nieruchomo w jednym miejscu zmniejsza energię zajęć a energia nauczyciela może wydać się uczniom mniej potężna.

Przez większość czasu trzymaj ramiona u boków i miej wzniesione serce. Taka postawa nie tylko pokazuje pewność siebie oraz pozytywne nastawienie, ale również pozostawia Ci wolne ręce do pomocy przy ustawieniach pozycji uczniów. Nie krzyżuj rąk na klatce piersiowej i nie rób nerwowych czy przesadzonych gestów. Takie pozycje i gesty mogą spowodować, że uczniowie źle zinterpretują Twoje nastawienie jako brak zainteresowania lub pewności siebie.

 

Miejsce Nauczyciela

Jako nauczyciele jogi, dla wielu ludzi służymy za przykład. Nasze zachowanie jest świadectwem wielkiej tradycji jogi, którą reprezentujemy. Konsekwentnie, musimy wykazać się bardzo wysokim standardem moralności we wszystkich sferach życia, zarówno w jak i poza salą. Wysoki standard posiadanych kompetencji i podejścia może być kultywowany za pomocą regularnej praktyki i dalszego rozwoju oraz moralnego i zdrowego stylu życia. Wysoki standard moralny jest podstawą by być szanowanym jako profesjonalny nauczyciel jogi.

Wielu uczniów postrzega nauczyciela jogi jako przewodnika i mentora nie tylko rozwoju fizycznego, lecz również emocjonalnego i duchowego. Uczniowie zwykle idealizują nauczyciela, często myśląc, że jest on bardziej zaawansowany w rozwoju duchowym niż oni. W rezultacie, uczeń zwykle ufa nauczycielowi i otwiera się przed nim w sposób bardziej narażający na krzywdę psychiczną i bardziej odbiórczy emocjonalnie niż to bywa w innych związkach. To nieuchronnie stwarza podział władzy pomiędzy nauczycielem a uczniem. Z tego powodu, musimy uważnie utrzymywać wysoki standard moralności miejsca nauczyciela. Nigdy nie wolno nam wykorzystać tego poddania się ucznia dla naszej korzyści. Muszą być wytyczone i utrzymane jasne granice co do naszej roli w służeniu uczniom.

Musimy wziąć odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie świętego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczniów. Uczniowie muszą czuć się przy nauczycielu bezpiecznie, a nauczyciel powinien traktować swoją rolę i pozycję jako zaszczyt. Aby mogła zajść jakakolwiek głęboka przemiana w uczniach, konieczne jest pełne zaufanie do nauczyciela. Jako nauczyciel jogi, kieruj się następującymi wskazówkami:

Czuj się dumny i zaszczycony w swojej roli jako nauczyciel.

Podczas każdych zajęć słownie oddaj cześć wszystkim swoim nauczycielom oraz źródłom swojej wiedzy i umiejętności.

Bądź szczęśliwy i w pełni zadowolony będąc w roli nauczyciela. Zostałeś wybrany na to miejsce z powodu swojej dobroci i wielkości. Pamiętając o tym, będziesz opanowany nawet w środku krytyki. Nie wszyscy zawsze będą zadowoleni z Twoich zajęć. Pewna doza krytyki jest normą. Nie czuj się zraniony przez uczniów, którzy nie angażują się w zajęcia.

Przestrzegaj wszystkich praw cywilnych i wszystkich norm zachowania regulowanych przez prawo.

Nie porzucaj swoich przekonań o byciu wzorem nauczyciela i człowieka. Zawsze zachowuj się etycznie w stosunku do innych. Żyj według prawd duchowych.

Wypowiadając się publicznie na temat innych nauczycieli lub szkół jogi, zawsze zauważaj ich pozytywne cechy. Nigdy publicznie nie krytykuj innych nauczycieli i szkół jogi.

Unikaj czynienia bezpośrednich porównań między Anusarą a innymi szkołami jogi. W ten sposób przyczyniamy się do kultywowania harmonii i jedności w społeczeństwie. Pozwala to na czczenie wielkiej sztuki i tradycji jogi, jakiej jesteśmy reprezentami.

Kiedy będziesz mieć wątpliwości, kieruj się zasadą trzech S Anusary - Shri, Satya, Svantantrya. Czyń to, co szerzy energię życia, co jest prawdziwe i wzmagające wolność.

Paweł Witkowski INTools