Ashtanga Yoga Retreat - 7 days Mysore style In the tradition of Sri K. Pattabhi Jois

Miasto: 
Antoniów
Miejsce: 
Biały Dom - Izery Antoniów 44
Prowadzący: 
Max Czenszak, Ryszard Zdzioch, Zespol YogaShala
Początek: 
ndz, 2012-08-05 15:00
Koniec: 
ndz, 2012-08-12 14:00
Paweł Witkowski INTools